Site Manager – HVAC & Sanitare

Jobs

Pentru a aplica, transmiteti cv-ul si titlul jobului pe email la cariera@qlt.ro

JOBURILE ACTIVE SUNT SEMNALATE PE BARA LATERALA !

Nota catre candidati referitoare la protectia datelor cu caracter personal

Titlu recrutare Site Manager – HVAC & Sanitare
CategoriiConstructii, Management
LocațiaBucuresti + 200 km
Detalii

Site Manager – HVAC & Sanitare (disponibilitate la deplasare in functie de proiect)

Companie multinationala specializata pe executie lucrari de instalatii pentru retaileri mari si cladiri de birouri.

Cerinte:

 • studii superioare – facultatea de instalatii – focus pe HVAC si Sanitare
 • experienta in specialitate: minim 3 ani in site management HVAC si Sanitare, in cel putin o companie de profil, care a executat proiecte tip sedii de birouri, Mall-uri sau Hipermarket-uri;
 • cunoştinţe privind procesul de executie instalatii HVAC si Sanitare ;
 • cunoştinţe de management;
 • cunoştinţe de limbă engleză (citit, scris, vorbit)
 • cunoasterea legislaţiei în domeniu;
 • abilitati de planificare, organizare si prioritizare;
 • permis conducere cat. B.

Responsabilitati:

 • coordoneaza activitatea de executie;
 • asigură executarea lucrărilor în termenele impuse conform graficului de execuţie;
 • analizează planuri şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect;
 • verifică conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare;
 • verifica si intocmeste necesarul si listele de materiale/servicii pentru indeplinirea obiectivelor din proiectele aflate in derulare. Isi asuma si raspunde pentru cantitatile de lucrari evaluate in cazul variatiilor semnificative intre realizat si planificat.
 • propune materiale spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
 • instruieşte personalul din subordine;
 • coordonează subantreprenorii şi echipele de lucru;
 • propune şi implementează metode de reducere a costurilor;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor date de directorul departamentului Implementare;
 • participă la întocmirea situaţiilor de lucrări; Responsabil pentru intocmirea fiselor / documentelor aferente situatilor de lucrari (lunare sau finale) si promovarea acestora catre dirigintii de santier si beneficiari
 • propune soluţii tehnice spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
 • răspunde de respectarea legislaţiei în construcţii;
 • confirma calitatea executiei lucrarilor, conform normativelor legale in vigoare si a contractelor de servicii si/sau constructii montaj in derulare;
 • coordoneaza activitatile sub-contractantilor angajati in scopul respectarii incadrarii in termenele de executie si costurile prevazute in planul-proiect al lucrarilor / obiectivului precum si a conditiilor tehnico-calitative prevazute in contract, a reglementarilor si normativelor in vigoare cu caracter tehnic, economic;
 • efectueaza receptii preliminare/calitative/la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor;
 • respectă prevederile Regulamentului Intern al societăţii;
 • îndeplineşte atribuţiile ce-i revin din documentaţia sistemului de management integrat calitate, mediu, securitatea şi sănătatea muncii ;
 • respectă obligaţiile privind protecţia mediului;
 • respectă normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.

Oferta:

 • Mediu de lucru competitiv si profesionist;
 • Posibilitate de dezvoltare profesionala si salariala in functie de realizari.

O singură aplicare, prin transmiterea cv-ului pe email, este suficientă pentru primirea consimțâmântului și înscrierea în baza de date și considerarea candidaturii pentru toate posturile asemănatoare și pentru cele care corespund candidaturii voastre. 

Succes!

Categorii Joburi

SSL Certificate

Joburi noi, active:

© 2024 Recrutare QLT România | Termeni și Condiții | Confidențialitate și Cookies | Protecția datelor